Ροφήματα - Αναψυκτικά – Refreshments

ΚΑΦΕΔΕΣ / COFFEES

Espresso Μονός /Διπλός+Νερό

3.50€ / 4.00€

Espresso Freddo+Νερό

4.00€

Cappuccino Μονός / Διπλός+Νερό

3.50€ - 4.00€

Cappuccino Freddo+Νερό

4.00€

Latte+Νερό

4.00€

Americano+Νερό

4.00€

Ελληνικός+Νερό

3.50€

Nescafe+Νερό

4.00€

Φραπέ+Νερό

4.00€

ΚΑΦΕΔΕΣ / COFFEES

Espresso Μονός /Διπλός+Νερό

3.50€ / 4.00€

Espresso Freddo+Νερό

4.00€

Cappuccino Μονός / Διπλός+Νερό

3.50€ - 4.00€

Cappuccino Freddo+Νερό

4.00€

Latte+Νερό

4.00€

Americano+Νερό

4.00€

Ελληνικός+Νερό

3.50€

Nescafe+Νερό

4.00€

Φραπέ+Νερό

4.00€

Αυτή είναι η επικεφαλίδα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.