Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη
Πάμε Χόβολη

Πάμε Χοβολη

Καφετέρια –  Snack BAr

Προφήτη Ηλία  20 Π. Φώκαια 

τηλέφωνο : +30 2291 037507